CONTACTNLEN

Jop S. Spijkerman

PARTNER

Jop studeerde Nederlands recht en is sinds 2007 verbonden aan Wladimiroff advocaten. Jop behandelt zaken op het gebied van het ondernemingsstrafrecht, met een accent op commune fraudedelicten (oplichting, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen), milieustrafrecht, bedrijfsongevallen en faillissementsfraude.

In 2013 voltooide hij de postacademische Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Hij doceert regelmatig voor collega advocaten op het gebied van het economisch strafrecht en fraude.

Daarnaast is Jop rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg.

Jop maakt deel uit van de Adviescommissie Strafrecht van de Haagse Orde van Advocaten.

Publicaties

De zaak Wilders: een politiek proces? Of niet? | Strafblad 2017/1, pp. 16-22.

Over gebrekkige communicatie tussen advocaten en hun cliënten | Liber Amicorum Taru Spronken, Wolters Kluwer 2015, pp. 107-118.

Meer publicaties

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.