CONTACTNLEN

Frans H.H. Sijbers

partner

Frans studeerde fiscaal recht in Leiden en behoorde tot de eerste studenten die de afstudeerrichting fiscale advocatuur heeft afgerond.  

De praktijk van Frans is gericht op zaken binnen de fiscale advocatuur (het fiscale invorderingsrecht, fiscale boekenonderzoeken, fiscale bezwaar-, beroep- en cassatiezaken en het fiscale strafrecht (FIOD-ECD). Daarnaast houdt Frans zich bezig met gecompliceerde economische strafzaken, ontnemingszaken (pluk ze) en met civiele fraude zaken (civil fraud).

In zijn zaken weet Frans zijn financiële en fiscale kennis te combineren met zijn strategisch inzicht en kennis van het civiele, straf en bestuursprocesrecht.

Frans is thans voorzitter van de beroepsvereniging van advocaten belastingkundigen (NVAB) en bestuurslid / mede oprichter van de vereniging cassatiespecialisten belastingkamer (VCSB). Daarnaast is hij lid van de adviescommissie belasting van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Regelmatig geeft Frans cursussen aan belastingadviseurs, accountants en advocaten. Frans publiceert regelmatig en is een van de auteurs van de Cursus Belastingrecht onderdelen fiscaal boeterecht en fiscaal strafrecht. Zijn optreden heeft geleid tot vermelding in gidsen zoals de Legal 500 en Who'swholegal.

Publicaties

Tuchtrecht voor ambtenaren een oplossing voor het handhavingstekort bij handhavers en toezichthouders | Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, Nr. 5 oktober 2021, pp. 175-182.

Artikel 47 t/m 50 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Recht op behoorlijke rechtsgang | NDFR, oktober 2020

Meer publicaties

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.