CONTACTNLEN

Milieu

Nederland is gekend om strenge milieuregels en stevige handhaving daarvan. Of het nu gaat om vergunningen, afval, veiligheid, bodem-, lucht- of waterverontreiniging, of stoffen en producten, er wordt veel gehandhaafd en bestraft bij overtredingen. Wladimiroff heeft specialisten die zich toeleggen op deze complexere handhavingskwesties.

  • Optreden, Inspectie ILT, toezichthouders lagere overheden, milieupolitie, FIOD en Openbaar Ministerie
  • Niet naleving vergunningen (onder andere omgevings- en waterwetvergunning)
  • Verontreinigingen en emissies
  • Afvalstoffen en EVOA
  • BRZO en externe veiligheid
  • Bestrijdingsmiddelen (biociden en gewasbescherming)
  • REACH
  • Natuurbescherming
  • Strafzaken en bestuurlijke boetes