CONTACTNLEN

Invorderings- en civiele procedures tegen de belastingdienst

Geschillen met de belastingdienst eindigen niet altijd bij het (definitief) vaststellen van een belastingaanslag. Indien de belastingdienst overgaat tot het invorderen van al dan niet onherroepelijk vaststaande belastingschulden is de bijstand van een specialist onontbeerlijk. Daarnaast treden de specialisten van Wladimiroff veelvuldig op in fiscale aansprakelijkheids-procedures en civiele procedures tegen de belastingdienst.

  • Procedures omtrent uitstel van betaling
  • Verzetprocedures
  • Fiscale aansprakelijkheidsprocedures zoals bestuurdersaansprakelijkheid, keten- en inlenersaansprakelijkheid
  • Civiele verzetprocedures
  • Civiel (kort geding) procedures tegen de belastingdienst